Verzekering

Het verzekeringsgeld zit in je lidgeld begrepen.

Al onze leden zijn verzekerd bij Ethias,via Gymfed

Dit geldt niet voor loonverlies of werkverlet ten gevolge van een sportongeval. De kosten hiervan zijn niet op K.K.T.S.V. HOU ende TROU Merksem vzw te verhalen. Hier kan u desgewenst een bijkomende verzekering voor afsluiten. Deze verzekering kan ook via Gymfed afgesloten worden, gelieve hiervoor contact op te nemen met het bestuur.

Elk ongeval van welke aard ook, dient zo snel mogelijk gemeld te worden via info@houendetrou.be.