info@houendetrou.be

Verzekering

Het verzekeringsgeld zit in je lidgeld begrepen.

Al onze leden zijn verzekerd bij Ethias,via SPORTA federatie VZW. 

Dit zowel tijdens de les, als bij de activiteiten en evenementen waaraan KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw deelneemt. Ook op de rechtstreekse weg van en naar de turnlocatie zijn onze leden verzekerd, en dit voor zowel de medische- als apotheekkosten. Als extra bovenop de basisverzekering zijn onze leden de klok rond en wereldwijd verzekerd tijdens het joggen, wandelen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsen en het beoefenen van yoga.

Dit geldt niet voor loonverlies of werkverlet ten gevolge van een sportongeval. De kosten hiervan zijn niet op KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw te verhalen. Hier kan u desgewenst een bijkomende verzekering
voor afsluiten.

Elk ongeval van welke aard ook, dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan onze verzekeringsverantwoordelijke:

Wim Van den Bergh
(+32)(0)498611827