info@houendetrou.be

Onze Leefregels

Leefregels
Onze (nieuwe) leden dienen voor aanvang van de eerste training het online inschrijvingsformulier in te vullen.

Lid van KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw ben je na ontvangst van betaling van het lidgeld 2020-2021.

Onze oefenstonden zijn enkel voorbehouden voor leden die hun lidgeld 2020-2021 betaald hebben.

Aan de ouders vragen wij steeds even te controleren of de leiding reeds aanwezig is.

Zoniet, gelieve dan te wachten tot er een lesgever aanwezig is. Laat je kinderen nooit zonder toezicht achter.

Ouders wachten in de kleedkamers op hun kinderen, niet in de turnzaal.

Nieuwe leden hebben recht op 2 proeflessen (zonder bijdrage). Bij cursussen worden er géén proeflessen voorzien.

Alle leden zijn verplicht om turnkledij te dragen tijdens de turnlessen.

De turnzaal mag enkel blootvoets of met turnpantoffels betreden worden. Het dragen van deze pantoffels op weg van en naar huis is niet toegestaan.

Uurwerken en sieraden laten we thuis tijdens de oefenstonden. Noch leiding, noch bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade van/aan persoonlijke goederen. Opzettelijke materiaalbeschadiging dient vergoed te worden.

Bij veelvuldig lesverzuim zullen wij de ouders inlichten.

Lidgelden worden, om welke reden ook, niet terugbetaald.

We respecteren de burgerzin door respect naar het andere geslacht, andere culturen en houden rekening met kansarmen en andersvaliden.

We voeren een beleid van anti-racisme, anti-drugs, anti-doping en strijden tegen elke vorm van agressie. Gevallen van pesterijen en vandalisme zullen streng aangepakt worden.

Als sportclub hechten we veel waarde aan privacy en aan de bescherming van persoonsgegevens. U kan ons privacybeleid steeds opvragen, indien u dit wenst.

Doorheen het jaar worden er af en toe foto’s getrokken, deze foto’s mogen door KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

Door indiening van het inschrijvingsformulier van KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw verklaart u zich akkoord met onze leefregels.