info@houendetrou.be

Lidgeld

De bijdrage voor een volledig turnjaar (5 september tot 23 juni) is voor:

Bewegingsleer voor Kleuters, Dames (1u/week): €75
Gymkids, Jongens en meisjes 1,2, 3 en 4 €110
10 beurtenkaart (alleen bij jongens 3 & meisjes 4) €50

Wie niet betaalt, is niet verzekerd en kan helaas niet mee turnen noch gebruik maken van onze ongevallenpolis.
*Dames en kleuters betalen minder aangezien zij in hun basispakket een lesmoment minder hebben.

Tussenkomst Mutualiteit

Zowat alle mutualiteiten betalen een gedeelte van het lidgeld van een sportvereniging terug. Hoeveel dit precies is hangt af van uw ziekenfonds.
U hoeft enkel het formulier te downloaden van de site van uw ziekenfonds of dit bij hen te gaan halen. Bezorg ons dit en wij vullen het in, stempelen het af en bezorgen het u terug.