Lidgeld

De bijdrage voor een volledig turnjaar (2 september tot 27 juni) is voor:

 

Bewegingsleer voor Kleuters, Dames (1u/week): €65
Gymkids, Jongens en meisjes 1,2 en 3 €95
Keur 1 €215 (inclusief basislessen)
Keur 2 €315 (inclusief basislessen)

Wie niet betaalt, is niet verzekerd en kan helaas niet mee turnen noch gebruik maken van onze ongevallenpolis.
*Dames en kleuters betalen €30 minder aangezien zij in hun basispakket een lesmoment minder hebben.
*De keurploegen betalen iets meer, aangezien inschrijvingsgelden voor wedstrijden hierin omvat zijn. 

Tussenkomst Mutualiteit

Zowat alle mutualiteiten betalen een gedeelte van het lidgeld van een sportvereniging terug. Hoeveel dit precies is hangt af van uw ziekenfonds.
U hoeft enkel het formulier te downloaden van de site van uw ziekenfonds of dit bij hen te gaan halen. Bezorg ons dit en wij vullen het in, stempelen het af en bezorgen het u terug.