Lidgeld

De bijdrage voor een volledig turnjaar (4 september 2023 tot 21 juni 2024) is voor:

Bewegingsleer voor Kleuters, Dames (1u/week): €100
Gymkids, Jongens en Meisjes 1,2,3 en 4 €150
10 beurtenkaart (alleen bij jongens 3 & meisjes 4) €65

Wie niet betaalt, is niet verzekerd en kan helaas niet mee turnen noch gebruik maken van onze ongevallenpolis.
*Dames en kleuters betalen minder aangezien zij in hun basispakket een lesmoment minder hebben.

Tussenkomst Mutualiteit

Zowat alle mutualiteiten betalen een gedeelte van het lidgeld van een sportvereniging terug. Hoeveel dit precies is hangt af van uw ziekenfonds.
Vanaf dit (2023-2024) turnjaar bezorgen we u (digitaal) een document dat door alle mutualiteiten wordt aanvaard.