Onze Leefregels

Leefregels
Lid van KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw ben je na ontvangst van betaling van het lidgeld 2017-2018

Onze oefenstonden zijn enkel voorbehouden voor leden die hun lidgeld 2017-2018 betaald hebben.

Aan de ouders vragen wij steeds even te controleren of de leiding reeds aanwezig is.

Zoniet, gelieve dan te wachten tot er een lesgever aanwezig is. Laat je kinderen nooit zonder toezicht achter.

Ouders wachten in de kleedkamers op hun kinderen, niet in de turnzaal.

Nieuwe leden hebben recht op 1 proefles (zonder bijdrage). Bij cursussen worden er géén proeflessen voorzien.

Alle leden zijn verplicht om turnkledij te dragen tijdens de turnlessen.

De turnzaal mag enkel blootvoets of met turnpantoffels betreden worden. Het dragen van deze pantoffels op weg van en naar huis is niet toegestaan.

Uurwerken en sieraden laten we thuis tijdens de oefenstonden. Noch leiding, noch bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade van/aan persoonlijke goederen. Opzettelijke materiaalbeschadiging dient vergoed te worden.

Bij veelvuldig lesverzuim zullen wij de ouders inlichten.

Lidgelden worden, om welke reden ook, niet terugbetaald.
Doorheen het jaar worden er af en toe foto’s getrokken, deze foto’s mogen door KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

Door indiening van het inschrijvingsformulier van KKTSV HOU ende TROU Merksem vzw verklaart u zich akkoord met onze leefregels.